Solfeggio frekvenciák

Egy gyógyító hang, Asharti hangja hívta elő belőlem, hogy összeszedjek információkat a solfeggio frekvenciákról, melyek ‘alapja’ 3-6-9.

Mik a solfeggio frekvenciák? 

Arezzói Guidó, bencés szerzetes alkotta meg a 11. században a legelső szolmizációs rendszert, azzal a céllal, hogy rászoktassa növendékeit a biztos hangeltalálásra, és a tiszta intonációra. A gregoriánus egyház be is vezette ezt a hatlépcsős hangskálát, amit később a katolikus egyház eltávolított az istentiszteleteiből, s így az egyszerű nép számára többé nem volt elérhető.

A solfeggio frekvenciák 6, majd később 7 hangból álló zenei hangsor, a Gregorián kántálások alap-elemei.
A gregorián a közös imádság, áhitat zenei eszköze, képes általános érvényű kollektív érzések közvetítésére.
A hallgatóságot egy lélekké összefogva emeli a magasabb régiókba.
Soha nem szűnt meg szoros kötődése az eredeti, szakrális funkcióhoz, ezt az ősi áhitatot közvetíti ma is.

Az ősi tudás szerint testünk és lelkünk is engedelmeskedik a kozmikus aránytörvényeknek, így a harmonikus rezonanciák, melyeket e hangok frekvenciái bennünk keltenek, alkalmasak a testi-lelki egészség helyreállítására is.

A solfeggio frekvenciák az ősi zenei skálából erednek.

 

Egy kis történelmi áttekintés

 

A rezonanciát, a vibráló testek által előállított minták legkorábbi megfigyelését Galileo Galileinek tulajdonítják (1632 – Párbeszédek: a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról).

Akusztikával Galilei után csak jóval később, az 1700-as években a német Ernst Chladni zenész és fizikus kezdett behatóbban foglalkozni. A fizikában jelenleg is alkalmazott hangtudomány alapjait ő teremtette meg azzal, hogy bebizonyította, a hang befolyásolja a fizikai anyagot azáltal, hogy abban meghatározott geometriai mintázatokat hoz létre.

Mintegy 250 évet ugorva az időben, a következő nagyobb eredmény Hans Jenny (1940-es és 1960-as évek) svájci orvos és természettudós nevéhez fűződik, aki kidolgozta a hanghullámok keltette formák elméletét, és akinek egyben egy új tudományágat, a kimatikát is köszönhetjük (a hang geometriai formában való megjelenítésének tudománya). Jenny kimutatta, hogy amikor hangrezgések mennek át egy adott anyagon, akkor az anyagban frekvenciaspecifikus mintázat alakul ki, frekvencianöveléssel pedig az anyag egyre összetettebb mintázatot képes felvenni.

Dr. Joseph Puleo által 1974-ben újra ‘felfedezett’ solfeggio frekvenciák állítólag mélyen behatolnak a tudatos és tudatalatti elmébe és serkentik a belső gyógyulást. Kutatásai során matematikai számításokkal fedezte fel a frekvenciákat, amelyek visszahozzák a testet egyensúlyba és elősegítik a gyógyulást.   Ennek nyomán Dr. Horowitz további kutatásokat végzett és felfedezett három további szolfézs frekvenciát. 174Hz, 285Hz, 963Hz. Ezzel a három új frekvenciával kiegészítve a szolfézs skálát, most már 9 hangunk van.

1988-ban Dr. Glen Rein biokémikus felfedezést tett, amely megerősítette az ősi szellemi hagyományok megértését, amikor tesztelte a különböző zenék emberi DNS-re gyakorolt ​​hatását.

Rein négyféle, különböző frekvenciájú – gregorián, szanszkrit, klasszikus és rock – zenének tette ki DNS-t. Képes volt felmérni az egyes zenei típusok hatásait, így derülhetett ki, hogy gregorián és a szanszkrit énekeknek voltak a legpozitívabb, sőt gyógyító hatással a DNS-re nézve.

https://www.youtube.com/watch?v=lWUlmyEYHGc  (2:57-nél)

A tudományos kutatásokon túl viszont ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezek a frekvenciák egyben zenei hangok is lehetnek. Nem véletlen, hogy az ének, a zene ősidők óta szó szerint megérinti a testünket és a lelkünket, hiszen ezek a rezgések nem csak a tudatalattinkra, de a fizikumunkra is azonnali hatással vannak. Dr. Candice Pert amerikai neurológus és gyógyszerkutató szerint “Az energia és a rezgés molekuláris szinten hat. 70 különböző receptorunk hat a molekulákra, amelyek ha rezgés és frekvencia éri őket, vibrálni kezdenek.” (1999 – Az érzések molekulái).

 

Az ősi Sacred Solfeggio sorozat frekvenciái:

 

A sacred (szent) jelző arra utal, hogy a zene összhangban áll a világegyetem belső rendjével, s e hangokon keresztül visszaállítható a fizikai világ rendje is. (Valaha cenzúrának vetették alá e teremtésre és rombolásra egyaránt alkalmasnak tartott frekvenciákról szóló tudást.). Az elődeink hatjegyű zenei skálát alkamaztak, a hangskálát a 17. században Le Marie francia zenész egészítette ki a hetedik hanggal, a Ti-vel, hogy teljes legyen a sorozat.

Dr. Leonard Horowitz a Healing Codes for a Biological Apocalypse című könyvben így írta le a szolfézs frekvenciáját.

Do – 396 Hz = 3+9+6=18=1+8= 9
Re – 417 Hz =4+1+7=12= 3
Mi – 528 Hz (=6)
Fa – 639 Hz (=9)
So – 741 Hz (=3)
La – 852 Hz (=6)
Ti – 936 Hz (=9)

(A szolmizációs hangokkal hatunk a csakráinkra is. Találkoztam népdalénekessel, akivel úgy szolmizáltunk, hogy nem csak a hangunkat „melegítettük be”, de gondolatban a gerincünk aljától a fejünk tetejéig képzeltük, ahogy a hangok átjárják, feltöltik testünket.)

Ahogy a pythagorasi szempontból vizsgáljuk, látjuk, hogy az alap vibrációs számok a 3,6 és 9.

 

 „ha ismernénk a 3, 6 és 9 nagyszerűségét,
akkor kezünkben lenne az univerzum kulcsa.”
Nicola Tesla

 

Lássuk a frekvenciák hatáskörét

Kiemelném az 528 Hz-et, melyről bővebben itt olvashatsz.

Tesla egyik legismertebb idézetét egyre többen ismerik, ámde csak roppant kevesen értjük, milyen jelentősége is van ennek a mondatnak.
Ez a három szám az ősi Solfeggio frekvenciák rezgéseinek gyökere.  A frekvenciák elektromágneses zenei hangok.
Az univerzum a hangok és dallamok gyönyörű szimfóniája.

 

174 Hz – BIZTONSÁG
1 + 7 + 4 = 12 = 1 + 2 = 3
A test számára a biztonság érzését hozza meg, s ebben a szervezet számára hatékonyabb regenerálódást, fájdalmak csökkentését segíti elő.
https://www.youtube.com/watch?v=BhgI49sf4tg

 

285 Hz – ENERGETIZÁLÓ
2 + 8 + 5 = 15 = 1 + 5 = 6
A test energetikai mezőjére hatva segíti annak újraépítő folyamatát beindítani, feltölt erővel, energiával.
https://www.youtube.com/watch?v=T2LBG_9-Pfw

 

396 Hz – ELENGEDÉS – Gyökér csakra
3 + 9 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9
Megszabadulás a félelmektől, bűntudattól. Ez az Elengedés frekvenciája. Ezen frekvencia hallgatásával, könnyebben tudod feloldani a félelmeket, a bűntudatot, a szorongást és mindazt, amit el szeretnél engedni.
http://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8

 

417 Hz – MOZDÍTÁS – Szakrális csakra
4 + 1 + 7 = 12 = 1 + 2 = 3
Váratlan helyzetek kezelése, változások elősegítése, ‘beragadt’ élethelyzetek elmozdítása. Ezen frekvencia hallgatásával, könnyebben tudod elengedni a múltad, hogy előre tudj lépni és előmozdíthasd a változásokat. Váratlan élethelyzetek kezelése, és stagnáló folyamatok beindítására, változások elősegítése egyaránt alkalmas.
http://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54

 

528 Hz – SZERETET – Napfonat csakra
5 + 2 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6
A szeretet által gyógyítja a sejteket és helyreállítja a sérült DNS-t. Szeretet, sejtgyógyítás, teremtés, csodák
„A tudósok szerint is ez az a frekvencia, amely az univerzális fejlődés, egészség és a hosszú élet titka. Az önbizalom és az önszeretet kulcsa, mely megnyitja a szívedet és segít megteremteni életedben a harmóniát és a békességet, valamint bármilyen gyógyulási folyamatot felgyorsít.”
http://www.youtube.com/watch?v=v2CvZ6MzMX0

 

639 Hz – KAPCSOLÓDÁS – Szív csakra
6 + 3 + 9 = 18 = 1 + 8 = 9
Párkapcsolatok, emberi kapcsolatok, a két agyfélteke összehangolása, tanulás segítése. A Kapcsolódás frekvenciája. Ezen frekvencia hallgatásával, könnyebben tudod kezelni az emberi kapcsolataidat. Az összekapcsolódás frekvenciája, párkapcsolati szint rendezésére, a belső női és férfi pólus kiegyensúlyozására és a két agyfélteke összehangolására egyaránt alkalmas. Továbbá segíti a tanulást.
https://www.youtube.com/watch?v=fT6pO8sJuh0

 

741 Hz – INTUÍCIÓ – Torok csakra
7 + 4 + 1 = 12 = 1 + 2 = 3
Az intuíció felébresztése, működtetése, az Intuíció frekvenciája. Ezen frekvencia hallgatásával, felébresztheted és fejlesztheted az intuíciódat. Intuitíven segít ráhangolódni a téged foglalkoztató kérdésekre, kitágítja a tudatot. Az intuíció több mint megérzés.
http://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE

 

852 Hz – FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET – Harmadik szem
8 + 5 + 2 = 15 = 1 + 5 = 6
Spirituális eredetünk, rendeltetésünk,feltétel nélküli szeretet. Ezen frekvencia a lélek ébredésében segít hallgatásával, meditációban a spiritualitás eredeteddel, őseszenciáddal tudsz összehangolódni. „Lélektuning” csodát művel a személyes jólétedben, mert a feltétel nélküli szeretet frekvenciájára hangol és segít összhangba élned a rendeltetéseddel.
http://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4

 

936 Hz – A FÉNY FREKVENCIÁJA
9 + 3 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9
Stresszoldás, gyógyítás, sejtmegújÍtás, összekapcsolódás a mindenséggel, az Őstennel, önmagunkkal.
https://www.youtube.com/watch?v=3h2mJnvRbZ8&t=4s

 

963 Hz – ÁTALAKULÁS – Korona csakra
9 + 6 + 3 = 18 = 1 + 8 = 9
Tobozmirigy aktiváló frekvenciája. Ezen frekvencia hallgatása, aktiválja a két agyfélteke között elhelyezkedő tobozmirigyet, mely a „harmadik szem” biológiai szerve és a multidimenziónális érzékelés központja.
https://www.youtube.com/watch?v=vExyzUpv_Hk

 

A 3, 6 és 9 számok ismétlődnek. Ezek Tesla szent számai.  Ha ezeket a frekvenciákat hallgatod, akkor a saját energiád egyensúlyba kerül.  A fizikai testünk nagy sűrűségű energia, és alacsonyabb frekvenciákon rezeg.  Ha ezt a zenei frekvenciát hallgatjuk, feloldjuk a sűrített anyagot és megemeljük a rezgésünket.

 

432 Hz

 

A 432 Hz (az egyik legjelentősebb frekvencia) az univerzum természetes zenéje, amely rezonál az emberi szívcsakrával és megújítja a DNS-ünket.

Ezért érezzük magunkat jól és boldognak a természetben.
A madarak csicsergése, a tengeri gátak hangja, a természetben minden 432 Hz-en rezeg.

De (a nácik is) ezt a frekvenciát 440 Hz-re változtatták…
Ez a frekvencia nem természetes, és megkönnyíti az emberi energia manipulálását.
Ezért alszanak az emberek, nem látják valódi természetüket.

Jakab István szavai:

„A 432 Hz hallgatásánál építő és strukturáló rezgést éreztem a testemben, 440 Hz-nél egyértelműen a szívburok táján egy destrukturáló negativ rezgést éreztem, ami egyszerűen diszharmóniába hozott.”

Nagyon fontos, hogy mit látunk, mit hallunk, milyen emberek vannak körülöttünk.
Az emberek között naponta történik energiaátvitel.
Vannak emberek, akik kifárasztanak, mert megfosztanak az energiától, és kimerültnek érezzük magunkat.
Más emberek boldoggá, vidámmá és szeretetteljessé tesznek.
Ezek az emberek energiát adnak neked.

Válassz tehát tudatosan és körültekintően.

Ez a választás szabadsága, amit születésünktől fogva kapunk.

 

Ha összeadod az összes Solfeggio frekvenciákat

 

Ha összeadod az összes Solfeggio frekvenciát, a 9-es számot kapod.

174 + 285 + 396 + 417 + 528 + 639 + 741 + 852 + 963 = 4995 = 4 + 9 + 9 + 5 = 27 = 2 + 7 = 9

Ezzel megvan a harmadik Tesla szám, a 9-es. Ez ősi tudás.

/ Forrás: Földváry E. /

„Mindenütt megjelennek ezek a rezgések, nyitó szerepük van, tehát az emberi aurához köthetem leginkább. A korona csakra (936Hz), a sziv csakra (639Hz) és a gyökér csakra (396Hz), UGYANAZOK a frekvencia számok, csak cserélődnek. Egy rendszert alkotnak.”

(Kalmár János)

 

Mikor, hol ajánlatos hallgatni

 

Kezdésnek lehet hetente kétszer, akár csak egy fél órára (de ha teheted, inkább egyre) meghallgatsz néhány ilyen csodás meditatív zenét, és elcsendesülsz, önmagaddal leszel, és befelé, a valódi vágyaidra és megérzéseidre figyelsz, azok segítségével teremted a jövőd, az ártani biztosan nem fog.

Majd emelheted a tétet és naponta, ellazult állapotban (nagyon halkra állítva!) – különösen jó, ha elalvás előtt vagy közvetlenül ébredés után szánsz rá időt.
De akár hétköznapi tevékenységek végzése mellett, háttér zenének is használhatod.
Az interneten rengeteg változat fent van, válogass kedvedre!

A 9 egy zenében: https://www.youtube.com/watch?v=Gs2bQxid2ZE

 

Hangtáljaim és a Hertzek

 

A hangtálakat megszólaltatva erős, felharmonikusokban gazdag hangzásával a testre és a pszichére egyaránt hatással van. Ezek a hatások egyfajta harmonizáló, gyógyító, energetizáló, relaxáló következményekkel járnak.
Táljaimat nem hivatalosan bemértük és a 97 Hz-től egész az 1300 Hz-ig szólaltak meg.

Bővebben: https://rezgesek.hu/hangeszkozeim-es-hatokoruk/

Van lehetőséged kipróbálni, akár Hangfürdőzés keretében, vagy Egyéni hangfürdő (Hangmasszázson), mikor a tálakat a testeden közvetlenül vezetem végig.

 

Észrevétel eltérésekre

Van olyan oldal, ahol a 963 Hz tartozik a Korona csakrához, van ahol a 936 Hz. És a leírásban is keverve vannak a hatásaik. Ha a XVII. században volt hét darab, majd a XXI. században még hármat felfedeztek, akkor a kilences szám sem stimmel, amire minden oldal hivatkozik. Kérdezhetném: De hová tűnt a 936 Hz (vagy a 963 Hz)?
A zene szubjektív.
Mint nem olyan rég a tudomásomra jutott, nem feltétlenül hangolnak a zenészek, a nagy zenekarok, a népzenészek A=440 Hz-re.
De ez ne befolyásoljon senkit, hallgassa mindenki azt, amelyik szívéhez közel áll.

 

A 440 Hz vs 432 Hz -ről írt Fekete-Kiss Sándor

 

“440 Hz-es zene”, vagy “432 hz-es zene” nem létezik, mivel egy-egy zeneműben nem EGYETLEN frekvenciát hallunk, hanem megszámlálhatatlanul sokat. Mi adja ki a zenét? Egy darab frekvencia? NEM, hanem a rezgések EGYMÁSHOZ viszonyított aránya, harmóniája, ami ugyanolyan marad akkor is, ha lejjebb, vagy ha feljebb hangoljuk a zenekart, azaz egy hármashangzatot el lehet játszani lejebb is, feljebb is, és attól még hármashangzat marad. A 440 Hz, vagy a 432 Hz az nem “zene”, hanem a zenei ‘A’ hangolása, de a hangolás még nem zene (a zongorahangoló még nem Kocsis Zoltán).

Tehát “440 Hz zene” nem is létezik. Próbálja ki valaki, hogy több órán kereszül hallgasson csak 432 Hz színusz frekvenciát (a színusz hang kizárólag egy darab frekvenciát tartalmaz, ellentétben a ZENEI HANGOKKAL), és az biztos, hogy az illető antiszociális lesz utána, mert egyszerűen bekattan. De ugyanígy bekattanna a 440 Hz színuszhangtól, ha órákig csak az szól, vagy a 415 Hz-től is, teljesen mindegy.
Az egy frekvencia az minden, csak nem zene. Mert nincsenek benne arányok, nincsenek benne a többi hangok, és a megszámlálhatatlanul sok frekvencia, ami valójában kiadja a zenét. Az csak egy elszigetelt frekvencia, ennyi. De az nem zene.

Bővebben: https://hangdala.hu/enektanulas/440-hz-zene-ontsunk-tiszta-vizet-hangszoroba/

 

Ezek is érdekelhetnek: Miért fontos a víz ivása kezelések után,
Hangmasszázs,
Hangeszközeim és hatókörük

 

 

 

 

 

Források:
http://www.szfe.hu/wp-content/uploads/2016/09/taller_zsofia_dolgozat.pdf
http://www.tudatoselme.hu/frekcvenciak/
http://emf-kryon.blogspot.com/2018/09/osi-solfeggio-frekvenciak.html
https://www.hajduildiko.hu/erdekes-dolgok/ongyogyita
https://hu.toluna.com/opinions/5083993/Tanuljunk-mindennap-valamit-73.-SZOLF%C3%89ZSFREKVENCI%C3%81K
https://www.prae.hu/article/9611-a-mikrotonalitas-halojaban/
https://www.facebook.com/groups/healingmusic.therapy/?notif_id=1643667636105709&notif_t=page_linked_group_activity&ref=notif