Nem gondoltam volna, de két meglátással találkoztam. Az egyiket a Csakra gyakorlatok című könyvben olvastam, a másikat az indiai jóga mesteremtől kaptam.

 

Forrás: Mary Horsley, Csakra gyakorlatok

 

Az embernek három különálló, de egymást kölcsönösen átható „teste” van.
Burok néven is ismeretesek. Ezek képezik az aurát.
A három test:
1. fizikai vagy durva anyagi test
2. szubtilis test (mely az asztrál testből és a két mentális testből áll)
3. spirituális vagy kauzális test

5. Kauzális test
3./4. Mentális test
2. Asztráltest

 

 

 

1. Fizikai test

 

 

A tantrikus jógában időnként kozmikus védőburoknak vagy az öt védőburoknak nevezik az ezeket a testeket alkotó rétegeket.

A fizikai testtől kifele, a kauzális test irányába haladva a rétegek sűrűsége csökken, fényességük pedig nő.
Ezek a rétegek – a fizikai test kivételével -alkotják az aurát.

 

1. Fizikai test / Annamajakosa
Az általunk ismert fizikai test. Az első három csakrához tartozó elemekkel (föld, víz, tűz) áll kapcsolatban. Prána (energia) is átszövi, mely közvetlenül a következő burokból érkezik (pránajámakosa). A prána szállításáról több ezer meridián (nádi) gondoskodik. Fizikai testünk kicsit olyan, mint a fal a benne húzódó elektromos vezetékekkel és ezek tartják láthatatlanul össze.

 

2. Asztráltest / Pránájáma kosa
Ez alkotja a második védőburkot. Körülbelül 25-40 m-re terjed a fizikai testen kívül, de ez még nagyobb is lehet például az intellektuális vagy a spirituálisan fejlett embereknél. Érzelmeink, szenvedélyeink, vágyaink és gondolataink is hatással vannak rá.
A szívcsakrával és a torokcsakrával áll kapcsolatban
A halált követően ezt a védőburkot időnként kísértetként látják.
Ha nem táplálják építő gondolatokkal, vágyakkal, önzetlen szeretettel, lassanként elenyészik.

 

3. Mentális test – Az elme első védőburka / Manomajakosa
Ez hordozza magában a konkrét gondolatainkat. Prána hatja át, mely energiával látja el a gondolatainkat. Ez is a szív- és torokcsakrával áll kapcsolatban.
Tengelye körül forogva színsávokat jelenít meg, mely gondolataink színeit mutatja meg.

4. Mentális test – Az elme második védőburka / Vidzsnyánamajakosa
Ez a magasabb elmével összefüggésben álló burok, olyan gondolatokkal, mint az irodalom vagy az élet értelme. Miközben álmodunk ez nagyon aktív.
A homlokcsakrával, az intuíció székhelyével áll kapcsolatban. Ha a jógából is ismert gyermek pózban vagyunk – amikor a homlokunk a földön van – fejleszthetjük intuíciós képességünkget. A hangmasszázs is segít ebben.

Az elme védőburkai egy finom aurát képeznek, melyet a részecskék gyors mozgása jellemez – egy élő, különböző színekben játszó fényhez hasonlóan. Ezek a mentális védőburkok együttesen olyan fényvillanásokként mutatkoznak, mintha színjátszó selymek lobognának.
Mindez a vágyakkal teli gondolatok ibolyakék színétl (az aura teteje)
a vallásos gondolatok keskeny kék gyűrűjén keresztül (nyak magassága)
a gyengéd gondolatok vörös, rózsaszín vagy zöld sávján át (szív szintje)
a filozófikus gondolatok arany-sárga színéig (has magassága) stb terjed.

Általában a csakrák színképéhez kapcsolódnak, és az egyes csakrákban jelen lévő energiák minőségét tükrözik.

 

5. Klauzális test / Ánandamajakosa
Ez a legkülső védőburok az öröm vagy gyönyör védőburka. Rendkívüli kifinomultság és elvontság jellemzi.
Ez a réteg a mindent körülvevő univerzális mezőből nyer kozmikus energiát.
Próbáld ki:
Nézz mereven egy fára, ami mögött a tiszta kék ég látszik, és lehet hamarosan látni fogsz körülötte egy főként zöld színbenragyogó aurát. Esetleg azt is láthatod, ha tovább nézed, ahogy az energia kacskaringózó mozdulatokkal belép az aurájába. Egy elvágott levél aurájában rés látszik, és az is látható, hogy az energia ebből az univerzális mezőből azonnal odaáramlik, hogy meggyógyítsa. Ezt az univerzális gyógyító energiát a klauzális testen keresztül kapjuk és a koronacsakrával van kapcsolatban.
Ez a védőburok – egy számítógép merevlemezéhez hasonlóan – magában hordozza jelenlegi inkarnációink okát, valamint az összesinformációt minden korábbi életünkről.
Vannak akik haláluk idején mindez megmutatkozik.
A legtöbb embernél a klauzális test nem fejlődik ki teljes mértékben.
Buddhánál állítólag csaknem 5 km-re terjedt.

 

 

És egy egy másik felosztásban, amit az indiai jóga mestremtől kaptam:

 

Befele haladva:

Fizikai test
Energia test
Mentális test
Bölcsesség 
Boldogság

Középen önMAGunk

 

 

Az öt burok akár egy lámpa öt lámpaernyője, úgy vesz körül bennünket. Önvalónk megismerése ezeken a burkokon befelé haladva történhet meg. A lélek, az öntudat örökös központja lakik legbelül.
Ezt az öt szintet koshanak hívják, amely burkot vagy testet jelent.

 

Fizikai – Annamaya kosha (fizikai burok – ételből felépülő)
Energia – Pranamaya  kosha (életenergiából álló burok)
Mentális – Manomaya kosha (mentális/emocionális burok – gondolatokból álló)
Bölcsesség – Vijnanamaya kosha (intellektuális burok)
Boldogság – Anandamaya kosha (boldogság burok – örömből felépülő
Lélek – Atman

 

Fizikai– Annamaya kosha

Annamaya kosha a legkülső burok. Az „anna” ételt jelent, melyből fizikai testünk felépül. A fizikai test a jógában a lélek temploma, ezért tisztaságával hozzásegít a spirituális fejlődéshez. Ászanák fontossága. (fizikai gátak leküzdése)

Életünk folyamán ételt veszünk magunkhoz, amely táplálja testünket, segíti fejlődését. A Vedanta gyakorlatban  gondoskodunk, tápláljuk, vigyázunk testünkre azért, hogy élvezzük a külső életünket, valamint azért, hogy amikor legbelsőnkhöz megyünk, akkor semmi ne akadályozza a meditációt. (pld. ne vonja el éhség, rossz közérzet vagy bármi más a figyelmünket) . Az „egész”-séges test számára a meditáció mozdulatlansága nem akadály. Meditáció közben átjárják a gondolatok, beélik a testet és rajta keresztül egyre mélyebbre haladva a következő burok is észlelhető lesz számunkra. A meditáció alatt tudatává válunk ennek a koshának. Feltárjuk, megvizsgáljuk azt és egyre beljebb és beljebb megyünk a koshákon keresztül.

Az étel tisztasága, a megfelelően végrehajtott ászanák, pranayama tisztává, egészségessé teszi  a koshát.

 

Energia – Pranamaya  kosha

Pranayama kosha az energia burok, prána életerő, a légzéshez kapcsolódik, a test teljes működésére hatással van. Az energia áramlásának egyenletessége szükséges a fizikai burok egészsége szempontjából is, de a meditációhoz is nélkülözhetetlen. Meditáció közben átéljük ezt az áramlást, feltárjuk és továbbhaladhatunk befelé önmagunkon belül.

A „prana” életenergiát jelent. Ez az életerő – amely a légzéshez kapcsolódik – finom vibrációkat hoz létre, mely az érzékszervekre, a test egész működésére hat. A Vedanta azt mondja, hogy mind az egészséges élethez, mind meditációhoz fontos, hogy eddzük, irányítsuk, beállítsuk ezt a szintet annak érdekében, hogy az energiaáramlás egyenletes legyen. Ez az egyik ok, amiért fontos a pranayama  a jógában. A meditáció alatt tudatában vagyunk  ezen energia jelenlétének, feltárjuk ezt, majd befelé megyünk a  belső, igaz énünkhöz a többi koshan keresztül.

A rendszeres pranayama gyakorlatokkal ez a kosha energikusabbá, hatékonyabbá válik, amely viszont energizálja a fizikai koshat.

 

Mentális/Emocionális  – Manomaya kosha

Manomaya kosha a következő, a mentális burok a következő szint. A „mana” elmét jelent, elme, mely  az első két burokból érkező információkat felveszi és feldolgozza.Ezt egy ellenőrhöz lehet hasonlítani egy gyárban, aki instrukciókat ad, de ez nem azt jelenti, hogy ő a gyár menedzsere. Ezért természetesen az elmének vannak kétségei és kreált illúziói. Amikor világos instrukciókat kap  mélyebb szintről, akkor ez egészen jól működik, de amikor az illúziók elhomályosítják azt, akkor a belső bölcsesség is homályban marad.

A pihentetett, nyugodt elmébe a mélyből tiszta instrukciók érkeznek, alkalmas a meditációra, nem épít illúziókat. Az első két kosha fejlesztése után az elmét fejlesztjük, mintegy uralmunk alá vonjuk pozitív módon és így juthatunk közelebb a következő kosha megtapasztalásához. AH szív hangja gyakorlással legyőzhetők a mentális korlátok.

Miután gondoskodtunk a fizikai testről, a megfelelő energiaáramlásról a legfontosabb, amit edzenünk kell pozitív módon, az elmének ez a szintje.

A meditáció alatt megtapasztaljuk az elme koshat, feltárjuk azt, aztán megyünk  beljebb a következő koshakhoz.

 

Bölcsesség /Intellektuális burok – Vijnanamaya kosha

A „vidjana” abszolút tudást (intuitív képesség) jelent. Ez a bölcsesség kosha. Ezen a szinten tudunk megkülönböztetni hasznosat, haszontalant, értéket, értéktelent. Ez tud, ismer, elhatároz, ítélkezik. Az „én tudat” szintjének is nevezzük. Spirituális fejlődés célja e bölcsesség pozitív erősségét fejleszteni, megőrizni, hogy tisztán megmaradjon, ne zavarják meg különböző emlékek és még közelebb kerülhessünk önvalónkhoz, a lélekhez. Az „én tudat” önmaga az pozitív hatás, de amikor ez összekeveredik az emlékekkel, akkor elveszíti ezt a pozitív erősségét.

Egy nagyobb része a spirituális gyakorlatnak, hogy elérjünk egy folyamatosan növekvő bejutást ehhez a szinthez. Ez az a szint, ahol a legnagyobb a bölcsesség ahhoz, hogy kutassuk az igazságot, keresvén igaz önmagunkat (lelkünket).

Taratak gyakorlása segít a bölcsesség kosha korlátokon túllépni.

 

Boldogság – Anandamaya kosha

Ez a legbelső, első kosha, amely körbeveszi a lelket (a tudatosság örök központját).
Az „ananda” boldogságot jelent.Az elme befolyásától függetlenül érezhető az öröm, a boldogság, a szeretet ebben a burokban. Független ingerektől, nem mérlegel, nem értékel, csak beleolvad a boldogságba, úszik benne. Meditáció mély csendjében tapasztalható meg ez az öt kosha közül a legfinomabb. Ilyenkor hagyjuk, hogy átjárjon bennünket teljesen az érzése. Az önvalóhoz való jutás útján talán ez a legnehezebben legyőzhető gát, melyen tovább kell jutni, hiszen  ebben az állapotban olyan tökéletes minden, hogy nem szívesen válunk meg tőle. Ez független bármilyen észszerűségtől vagy ingertől azért, hogy boldog mentális érzést okozzon. Egyszerűen van, pihen a boldogságban. Ez még mindig egy takaró, egy burok egy lámpaernyő ami eltakarja a tudatosság tiszta fényét. Ez az öt kosha közül a legfinomabb. A mély meditáció csendjében elengedjük azért, hogy átélje, megtapasztalja a központot.

OM csakra meditáció gyakorlása segít e kosha megtapasztalásában.

 

Lélek – Atman

Akinek sikerül tovább jutnia önmagán belül vezető úton és túllép a boldogság koshán is, ő megtapasztalhatja a valódi önvalót, a lélek, az Atman szintjét is. Ez az örök tudatosság helye, megtapasztalása szamádhi állapotot eredményez.

 

Ezek az írások is érdekelhetnek:

Egyéni hangfürdő
Solfeggio frekvenciák – 3 -6-9 csodálatos kapcsolata (Tesla)
Metamorf masszázs
Ringatás
Hangmasszázs